Telegram

En svängd vägg leder in i en tunnel av ljusbrunt tegel i varierande nyanser. Ovanför går en järnvägsbro.

Om att Socialstyrelsen föreslår ny lagstiftning för att fler med synnedsättning ska få ledsagning. Planskild korsning gör infarten till Bergianska Trädgåden säkrare. Nytt navigeringsverktyg som berättar om stadsmiljön för synskadade, men än så länge bara på försök och det i en skånsk kommun. Reporter Henrik Jansson. Foto: Region Stockholm


Lyssna på inslaget: Telegram