Kontakt


Redaktionen
lansnytt@srfstockholmgotland.se
Aziza Dhaouadi, reporter, redaktör och ansvarig utgivare
Tel: 08-462 45 09
e-post: aziza.dhaouadi@srfstockholmgotland.se eller aziza@srfstockholmgotland.se
Annonser, insändare och prenumeration:

Vill du ringa in en annons eller insändare på vår telefonsvarare?
Tel: 08-644 34 30

Du kan få Läns- och Riksnytt på Daisyskiva utan kostnad. Prenumeration, tel: 08-462 45 16.

Adress:

Läns- och Riksnytt
Gotlandsgatan 46
104 60 Stockholm