Telegram

 De fem nordiska ländernas flaggor vajar mot en blå himmel. Sverige, Danmark högst i bild närmast kameran. Därefter Finland och Island under och bakom. Längst bort i mitten är Norges flagga.

Om att synlinjen får utökade öppettider. I Norge ska funktionsrättskonventionen bli till lag, och i Finland har Svenska Teatern en ny typ av syntolkning som gör att besökaren själv kan välja bland föreställningarna. Reporter: Henrik Jansson: Foto:Wikimedia commons


Lyssna på inslaget: Telegram