Telegram

Tre ark med olika mediciner ligger på ett bord framför en dosett med veckodagarnas namn på engelska.

Tunnelbanedörrar som öppnas på fel sida är farligt och alltför vanligt enligt SL. Integrationspris för läxhjälp och för arbete mot diskriminering i vården. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ska sköta tillsynen när lagkraven ökar på e-böckernas tillgänglighet. Nu ändras den fysiska miljön vid Slussens tunnelbanestation. Läkemedelsverket ändrar sig, ska inte kräva id-kontroll vid hemleveranser av mediciner. Reporter:Henrik Jansson, foto:PxHere


Lyssna på inslaget: Telegram