Hjälpmedel till barn i Ukraina

Flera gråa punktskriftsmaskiner ( Perkins) ligger på ett träbord

Synskadades riksförbund SRF skickar bl.a. Perkinsmaskiner till en skola för blinda barn och ungdomar i staden Lviv i västra Ukraina, det här gör de i samarbete med Rotary. Reporter/foto: Aziza Dhaouadi


Lyssna på inslaget: Hjälpmedel till barn i Ukraina