Unga synskadade i Nepal

Flera yngre personer står bredvid varandra utanför vit byggnad i Nepal.

Unga med synnedsättning US har sin årliga träff med sin systerorganisation Byan från Nepal. Hur är det att leva med nedsatt syn i ett land där resurserna är små?
Vi möter några företrädare för båda organisationerna i ett samtal om deras samarbetsprojekt. Reporter: Aziza Dhaouadi. Foto: Byan


Lyssna på inslaget: Unga synskadade i Nepal