Hur mår de över 85 år?

Vit medelålders skallig man i mörkblå manchesterkavaj håller upp en glasad entrédörr i högt hus.

En ny rapport riktar blicken mot de allra äldsta i länet. Trots att gruppen har en hög sjukdomsbörda, så drabbas färre än tidigare av hjärt- och kärlsjukdomar. Men den psykiska ohälsan är stor, personer som är 85 och äldre har de högsta självmordstalen i befolkningen och de är störst bland män, berättar Stefan Fors, projektledare på centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på Region Stockholm. Reporter/foto: Aziza Dhaouadi


Lyssna på inslaget: Hur mår de över 85 år?