Telegram

En röd SL buss i bakgrunden kör genom grön allé, i förgrunden en turkos vattenflaska.

Bl.a. om det uppmärksammade fallet med 16-årige Melvin Johansson som tidigare nekats färdtjänst men som nu får det, om att modetidningen Vogue har gett ut ett nummer på punkt. Om ett innovationspris för förenklad digital kommunikation för personer med synnedsättning. Om en ny forskningsöversikt från DO som visar att människor med funktionsnedsättning blir bortvalda i rekryteringsprocesser, och om att SL rekommenderar resenärer att ta med vattenflaskan i kollektivtrafiken. Reporter Aziza Dhaouadi. Foto: SL


Lyssna på inslaget: Telegram