Telegram

En blå, tjock bok med guldtext i versaler: SVERIGES RIKES LAG.

Nya lagar och regler från och med den 1 juli. Om lättnader av smittskyddsåtgärder, covidbevis vid resa, distansundervisning och tillgängliga appar.


Lyssna på inslaget: Telegram