september 2020

Telegram
onsdag, september 2, 2020 - 12:04
Närbild rödlätt kortklippt leende man i rosa skjorta.

En ny studie visar att Vitamin B₃ kan förbättra synen hos glaukompatienter. Synskadade får rätt att handla vid ledsagning. Det blir dyrare att utebli från ett bokat vårdbesök och det bullerstörningar på Slussens tunnelbanestation.

Lyssna på inslaget: Telegram

Sidor